Podróż

Podróż


twórcy

Aleksandra Ambrozik

Lena Alberska

Bernadetta Burszta

Maciej Cempura

Tomasz Frąszczak

Vanessa Gazda

Rafał Gorczyca

Anton Ilyin

Milena Kranik

Katarzyna Mazur

Adam Milewski

Aleksandra Miska

Monika Markowska

Piotr Pasek

Małgorzata Prętka

Agata Soboczyńska

Ewelina Zawada

Maciej Zalewski

Opieka artystyczna - Marta Rau

opis

Spektakl złożony z kilku etiud studentów I roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Pozornie nie związane ze sobą zdarzenia łączy postać małego podróżnika, który szuka swojego miejsca na ziemi. Miejsca gdzie mógłby żyć bezpiecznie i nie czuć się samotnym. W swojej wędrówce spotyka między innymi poszukiwacza skarbów, zakochane krzesło, samotnego żeglarza czy artystę malarza. Spektakl jest bez słów, opiera się przede wszystkim na animacji różnymi formami lalkowymi, co pozostawia widzom sporo miejsca do własnej interpretacji zdarzeń.